Jasmiini ridaelamud

Arhitekt: Pille Nagel
Arhitektibüroo Nagel OÜ
Konstruktor:
Kristjan Kaares
KTR Projekt OÜ
Sisekujundus:
Anu Vainomäe
Projekt: 2006
Valmis: 2010

Elamute kavandamisel pidi lähtuma detailplaneeringuga kavandatud suurest hoonestustihedusest. Kuidas tagada kõigile korteritele maksimaalselt päikest ja väikegi õue/terrassiala?
Hoonete lahendus baseerub paindliku lahendusega ruudukujulisel korteriboksil. Bokse on kokku grupeeritud kolmeks hooneks nii, et moodustuks vaheldusrikas tänavaruum ja et kõik korterid saaksid eelistatult lõuna-läänesuunalist päikest eluruumidesse ja terrassile.
Autode parkimine on paigutatud elamute ida ja põhjakülgedele (v.a. hoone C).
Iga ridaelamuboksi juurde on kavandatud 1.5 auto parkimiskohta.